úvod o firme materiál výrobky kontakt
Novinky príprava gumy, lisovanie gumy, finálny produkt

O firme REOGUM s.r.o.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania firmy REOGUM s. r.o. je výroba výrobkov z lisovanej technickej gumy, silikónu, polyuretánu a liateho polyuretánu. Nosným výrobným programom je lisovanie tesnení, manžiet, membrán, prachoviek a pogumovanie kovových prvkov, vrátane kolies a silentblokov. Firma REOGUM je špecifická tým, že je schopná zrealizovať aj špeciálne malosériové zákazky od zhotovenia výkresovej dokumentácie, cez návrh a výrobu foriem až po finálnu výrobu.

História

Firma REOGUM s.r.o. je nástupníckou firmou spoločnosti REO – Miroslav Šmelko, ktorá vznikla v roku 1995 ako reakcia na požiadavku trhu v oblasti výroby tesnení do hydraulických valcov. Počas svojej existencie však dokázala osloviť zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, potravinárstva i poľnohospodárstva. Zaujala pomerne stabilnú pozíciu i u tých firiem, ktoré si sortiment tesnení a manžiet zabezpečovali dovozom zo zahraničia. Postupne sa výrobný program rozširuje o nové technológie a materiály. V roku 2011 firma ako jedna z mála na Slovensku začala vyrábať výrobky z liateho polyuretánu, čím dokázala svoju kvalitu a výrazne upevnila svoje miesto na trhu. V roku 2014 došlo k zmene právnej formy zo SZČO na s. r. o.

Technické vybavenie

Pri výrobe výrobkov sa používajú vulkanizačné lisy, alebo teplovzdušné elektrické pece. Naše produkty vznikajú vo vulkanizačných formách, ktoré musia byť zhotovené individuálne pre každý výrobok. Firma disponuje aj potrebným technickým vybavením pre výrobu foriem ako sú kovoobrábacie stroje (sústruhy, fréza, brúsky), ako aj zariadením na spracovanie liateho polyuretánu a miešanie kaučukových zmesí (kalander, výveva...), čo tiež v značnej miere prispieva k zvyšovaniu kvality a flexibility.

Zákazníci

V prvých rokoch svojho pôsobenia na trhu zabezpečovala firma REO dodávky najmä pre zákazníkov zaoberajúcich sa servisom hydraulických valcov a agregátov. Sortiment sa však rokmi značne rozrástol a dnes obsahuje viac ako tristo druhov výrobkov od manžiet, membrán, tesnení, silentblokov a gumokovu z rôznych oblastí od strojárenstva, potravinárskej výroby, až po automobilové náhradné diely a predmety každodennej potreby. Firma REOGUM s.r.o. poskytuje svoje služby a výrobky pre široké spektrum zákazníkov na Slovensku i v zahraničí.

Cieľom našej firmy je uspokojiť potreby našich zákazníkov na čo najvyššej úrovni osobitým prístupom a maximálnou kvalitou výrobkov. V doterajšej existencii firmy sa nám vždy toto predsavzatie darilo plniť, o čom svedčia pozitívne referencie našich zákazníkov.

Referencie